Privacybeleid

Deze website is eigendom van Bouwen met BOUD BV
Contactgegevens:
BOUD BV, Beekstraat 112, 2830 Willebroek
Tel: 03/886 53 42
E-mail : info@bouwenmetboud.be
Ondernemingsnummer: BE 0441.637.733

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door BOUD BV op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en je hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. Je kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@bouwenmetboud.be. Ben je het niet eens met de manier waarop BOUD BV uw gegevens verwerkt, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onze volgende algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard
is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met BOUD BV contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

BOUD BV verwerkt jouw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer.
Indien je dit als prospect niet wil, volstaat een mail naar info@bouwenmetboud.be
Je kan je gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan BOUD BV, Beekstraat 112, 2830 Willebroek.
Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .